Dekra CZ A.S.


Correspondence: English

Address: Turkova 1001/9
149 00 Praha 4 Czech Republic
Phone: +420267288 111
Web: http://www.dekra.cz


Společnost DEKRA je špičkovou mezinárodní organizací poskytujících expertní služby v oblasti bezpečnosti. Vlastními vědomostmi a prací přispíváme důležitou měrou k prevenci nehod a ochraně životů v globálním měřítku.