Cukurova Kalkinma Ajansi


Contact person: Mr. Ertan Zibel
Correspondence: English
Yearly Turnover: 80,000,000 TRL
Foundation: 2006
Operation Level: Regional

Address: Atatürk Caddesi, (No 1 Sabanci Is Merkezi Kat: 6-7)
01160 Seyhan, Adana Turkey
Phone: +90322363 00 40
Fax: +90322 363 00 41
Web: http://www.cka.org.tr


Kamu kesimi, yerel yönetimler, özel kesim ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan Yönetim Kurulu, Ajans'ın karar organıdır. Yönetim Kurulu Başkanı illerin valileri olup, birden fazla ilden oluşan bölgelerde valiler dönüşümlü olarak yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmektedirler. Yönetim Kurulu Üyeleri:
Adana ve Mersin Valileri, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanları, Adana ve Mersin İl Genel Meclisi Başkanları, Adana Ticaret (Sanayi) Odası Başkanı ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere kurulmuştur.
Kalkınma Kurulu Üyeleri:
Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 90 kişilik bir kuruldur.

Regional development
Economic and Social development of the Cukurora region

EMITT
International travel and tourism exhibtion
10/02/2021 - 13/02/2021
Location Tuyap Fuar ve Kongre Merkezi
Istanbul
Turkey
EMITT
International travel and tourism exhibtion
09/02/2022 - 12/02/2022
Location Tuyap Fuar ve Kongre Merkezi
Istanbul
Turkey