Consiliul Judetean Suceava


Contact person: Mr. Danut- Mihai
Correspondence: English

Address: Str. Stefan cel Mare, Nr. 36
720026 Suceava Romania
Phone: +40230551 241
Fax: +40230 551 241
Web: http://www.turism-suceava.ro


Judeţul Suceava se constituie într-o străveche şi densă vatră de civilizaţie şi cultură românească. Un rol decisiv pentru istoria românilor l-au avut înaintaşii de aici la începuturile evului mediu prin înfiinţarea şi afirmarea primelor târguri şi formaţiuni politice prestatale, în organizarea şi finalizarea luptei împotriva stăpânirii tătarilor şi ungurilor, dar mai ales în închegarea, dezvoltarea şi consolidarea statului feudal românesc de la răsărit de Carpaţi.

Aici s-au ridicat primele trei capitale ale Moldovei: Baia, Siret şi Suceava, cetăţile Şcheia şi Cetatea de Scaun a Sucevei, o durabilă şi impresionant de bogată salbă de ctitorii şi necropole voievodale şi boiereşti: Putna, Voroneţ, Moldoviţa, Suceviţa, Humor, Dragomirna, Arbore, monumente şi centre de artă şi cultură cu inestimabile valori ale patrimoniului naţional şi universal.

Tourist information and promotion.

EXPO REAL
International trade fair for property and investment
11/10/2021 - 13/10/2021
Location Messe Muenchen
Munich
Germany
BIT
International tourism exchange
09/05/2021 - 11/05/2021
Location fieramilano
Rho
Italy