Boreal Travel / Sor-Vest Reiser


Contact person: Mr. Roy Oiamo
Correspondence: English
Foundation: 1989
Operation Level: International

Address: (Torgv.15c)
4016 Stavanger Norway
Phone: +475182 02 10
Fax: +475 182 02 11
Web: http://www.sorvestreiser.no


Kvalitetsreiser for alle!

Hurtigruten
Langtidsferie i Spania
Gruppeturer
Reisekalender
Bussturer
Flyturer
Festivaler
Juleturer
Nyttår
Cruise
Barnas turer
Påsketurer

Hurtigruten
Buss - Fly reiser
Cruise
Gruppeturer

FERIE FOR ALLE
International holiday, travel and camping exhibition
25/02/2022 - 27/02/2022
Location MCH Messecenter Herning
Herning
Denmark