A.B.Z. Anloo B.V.


Contact person: Mr. Erwin Bos
Correspondence: English

Address: Annerweg 35
9467 PB Anloo Netherlands
Phone: +31592271 530
Fax: +31592 273 030
Web: http://www.abz-anloo.nl


ABZ Anloo B.V. is in 1963 begonnen in Zuidlaren. A. Bos te Zuidlaren werd al gauw afgekort naar A (Arie) B (Bos) Z (Zuidlaren). Makkelijk te herkennen ABZ.

In 1967 is het bedrijf naar Annen verhuisd. Eerst naar de Kruisakkers en daarna in 1969 naar de Zuidlaarderweg. Van een grote schuur werd een slagerij gemaakt en we begonnen gestaag te groeien.

In 1973 werd de familie Bos de kans geboden om de helft van de voormalige zuivelfabriek aan de Annerweg 35 in Anloo te kopen, waardoor we de nodige uitbreidingsmogelijkheden kregen. Aan ABZ werd dus Anloo toegevoegd.

In 1984 hebben we ons bedrijf verder uitgebreid met een moderne slachtplaats. Hier kunnen zowel particulieren als bedrijven of natuurbeherende instanties terecht om runderen, varkens, lammeren etc. te laten slachten. De portionering van het vlees wordt op de manier zoals de klant dat wenst verzorgd door hen zelf of door ons.

Wij zijn al meer dan 50 jaar actief met het leveren van vlees, vleesproducten en aanverwante artikelen (te denken valt aan vegetarisch, salades, kaas) richting de horeca. Een uitstekende constante kwaliteit en een perfecte service staan hoog bij ons in het vaandel. Dit is en blijft onze speciale profilering.

HORECAEVEN TT
National exhibition for the catering branch
19/04/2021 - 21/04/2021
Location Expo Assen
Assen
Netherlands